OBJEKTIF

  1. Membantu klien/kumpulan sasar mengenalpasti kebolehan, minat, potensi dan keupayaan diri.
  2. Membantu klien/kumpulan sasar meneroka, menganalisis dan memahami diri.
  3. Membantu klien/kumpulan sasar memupuk, memperkembang dan memperkasa pengupayaan kendiri yang positif.
  4. Membantu memulih tingkah laku, kognitif dan emosi klien/kumpulan sasar.

 

FUNGSI

  1. Merangka program psikologi dan kaunseling motivasi.
  2. Membangunkan modul.
  3. Menyelaras dan melaksana aktiviti bimbingan dan kaunseling motivasi (individu dan kelompok).
  4. Menyediakan perkhidmatan ujian psikologi.
  5. Pengurusan perlindungan mangsa wanita.

Kemaskini : Nov 25, 2020 @ 11:32 am