OBJEKTIF

 1. Membantu klien/kumpulan sasar mengenalpasti kebolehan, minat, potensi dan keupayaan diri.
 2. Membantu klien/kumpulan sasar meneroka, menganalisis dan memahami diri.
 3. Membantu klien/kumpulan sasar memupuk, memperkembang dan memperkasa pengupayaan kendiri yang positif.
 4. Membantu memulih tingkah laku, kognitif dan emosi klien/kumpulan sasar.

 

FUNGSI

 1. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling (individu atau kelompok) kepada kumpulan sasar Jabatan.
 2. Menyediakan perkhidmatan kaunseling  krisis/ trauma kepada wanita  mangsa keganasan seperti penderaan, keganasan rumahtangga, gangguan seksual, “keldai dadah”,  rogol, cabul, sumbang mahram, pemerdagangan orang dan lain-lain.
 3. Menyediakan perkhidmatan ujian psikologi seperti ujian motivasi dan ujian kepercayaan kendiri kepada kumpulan sasar Jabatan.
 4. Menyediakan perkhidmatan secara menyeluruh dalam pembangunan wanita melalui pendekatan psikologi dan memperkasakan pembangunan wanita ke arah yang lebih positif dengan program dan inisiatif psikologi yang terkini.

 

AKTIVITI-AKTIVITI

 1. Seminar Literasi Undang-Undang (LUU)
  • Modul Literasi Undang-Undang menekankan aspek perkahwinan sivil dan syariah
 2. Wanita Anti Jenayah (WAJA)
  • WAJA memberi fokus kepada aspek keganasan rumahtangga, gangguan seksual, rogol, cabul, keldai dadah, keldai akaun, jenayah siber serta pemerdagangan orang dan penyeludupan migran.
 3. Program Kesejahteraan Emosi (Bridge to a better life)
  • Modul menggunakan pendekatan kaunseling bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai pendekatan humanistik, kemahiran asas kaunseling, psikologi pengurusan keluarga serta teknik pengurusan emosi yang berkesan seperti marah, stres, kebimbangan dan sebagainya.
 4. Program Transformasi Minda  (U-BOLEH)
  • Program ini bertujuan untuk memberi bimbingan, motivasi, kekuatan psikologi dan pendekatan kaunseling agar peserta mempunyai minda keusahawanan. Antara ciri-ciri keusahawanan adalah seperti mempunyai pengetahuan tasit dalam bidang keusahawanan, bermotivasi , kreatif, inovatif, kemahiran menguasai cabaran, kemahiran membina jaringan dan sebagainya.
 5. Program Pembangunan Rumah Perlindungan Wanita
  • Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para penghuni di rumah perlindungan wanita dari pelbagai askpek serta membolehkan mereka mengaplikasikan ilmu apabila pulang ke negara masing-masing.
 6. Sambutan dan Kempen Hari Menangani Keganasan Terhadap Wanita.
  • Sambutan ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk tidak menganiayai dan melakukan keganasan terhadap wanita.

Kemaskini : Nov 13, 2019 @ 5:07 pm