OBJEKTIF

 1. Memastikan pengurusan operasi jabatan dilaksanakan dengan cekap dan teratur
 2. Memastikan pematuhan kepada prosedur kewangan, pentadbiran, pengurusan asset, pengurusan kenderaan dan pengurusan stor.
 3. Tiada / kurang teguran audit.
 4. Pencapaian jabatan mendapat pengiktirafan dalam aspek pengurusan.

 

FUNGSI

 1. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau hal ehwal pentadbiran am jabatan.
 2. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau hal ehwal sumber manusia.
 3. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau hal ehwal kewangan dan perolehan.
 4. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau hal ehwal pembangunan.
 5. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau hal ehwal aset/harta modal.
 6. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau hal ehwal ICT.
 7. Keurus-setiaan (Tugas-Tugas Khas).

Kemaskini : Nov 25, 2020 @ 11:34 am