OBJEKTIF

 1. Memastikan pengurusan operasi jabatan dilaksanakan dengan cekap dan teratur
 2. Memastikan pematuhan kepada prosedur kewangan, pentadbiran, pengurusan asset, pengurusan kenderaan dan pengurusan stor.
 3. Tiada / kurang teguran audit.
 4. Pencapaian jabatan mendapat pengiktirafan dalam aspek pengurusan.

 

FUNGSI

 1. Pengurusan akaun dan kewangan jabatan.
 2. Pengurusan aset, stor dan kenderaan jabatan.
 3. Pengurusan dokumen dan fail.
 4. Pengurusan sumber manusia.
 5. Pengurusan perolehan jabatan.
 6. Pengurusan pembangunan bagi Jabatan Pembangunan Wanita.
 7. Pengurusan ICT Jabatan.
 8. Pengurusan media dan komunikasi Jabatan.

 

AKTIVITI-AKTIVITI

 1. Mengurus dan menyelesaikan bayaran bagi bil/ invois/ pesanan kerajaan.
 2. Menguruskan semua urusan perolehan , tender dan sebutharga.
 3. Menguruskan stor Jabatan.
 4. Menguruskan hal berkaitan pendaftaran, pergerakan, pelupusan, kehilangan dan hapus kira aset.
 5. Mengurus setia mesyuarat-mesyuarat berkala Jabatan (JKPA, JKPAK dan Mesyuarat Pengurusan).
 6. Menyediakan maklumbalas mesyuarat berkala kementerian .
 7. Menguruskan hal berkaitan pengurusan kenderaan Jabatan.
 8. Menguruskan hal berkaitan pengurusan fail dan dokumen Jabatan.
 9. Menguruskan hal berkaitan  ICT dan Aset ICT Jabatan.
 10. Menguruskan urusan berkaitan pameran oleh Jabatan.
 11. Menguruskan hal-hal berkaitan kualiti, EKSA, MS ISO.
 12. Menguruskan penyediaan dan pelaksanaan pelan kesinambungan perkhidmatan Jabatan.

Kemaskini : Nov 13, 2019 @ 5:01 pm