OBJEKTIF

 1. Meningkatkan ppenyertaan dan peranan aktif wanita sebagai penyumbang dan penerima faedah pembangunan negara. 
 2. Memelihara hak-hak kepentingan wanita dengan adil dan kesaksamaan gender. 
 3. Memperluaskan peluang yang saksama kepada wanita dan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

 

FUNGSI

 1. Melaksanakan aktiviti bagi meningkatkan tahap kepekaan gender di kalangan masyarakat menerusi program dan inisiatif yang diadakan selaras dengan Dasar Wanita Negara dan juga Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal
 2. Menyediakan pelan strategik jabatan termasuklah penyediaan strategi pelaksanaan dan pelan tindakan yang berkaitan selaras dengan Dasar Wanita Negara dan juga Pelan Tindakan Kementerian.
 3. Menyelaras, Melaksanakan dan Memantau Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal 2015-2020.
 4. Menyelia urusan berkaitan hal ehwal soalan parlimen Jabatan.
 5. Mengurus setia Majlis Penasihat dan Perunding Wanita selaku “think tank” kementerian.
 6. Menyelaraskan input yang berkaitan isu-isu antarabangsa berkaitan wanita CEDAW, ACW, CSW, dan ACWC.

 

AKTIVITI-AKTIVITI

 1. Pelaksanaan Sambutan HARI WANITA
  • Hari Wanita Antarabangsa
  • Hari Wanita Kebangsaan
  • Sidang Kemuncak Wanita
 2. Pelaksanaan Program Pemerkasaan Ekonomi – Development of Women Entrepreneurs Initiative (DeWI).
 3. Mengurus setia Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga (MPWK) dan Konvensyen MPWK.
 4. Mengurus setia Majlis Penasihat dan Perunding Wanita (MPPW).
 5. Menyelaras Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal 2015-2020.
 6. Melaksanakan Perbincangan Meja Bulat Mengarusperdanakan Gender.
 7. Mengurus setia parlimen Jabatan.

Kemaskini : Nov 13, 2019 @ 2:54 pm