OBJEKTIF

  1. Untuk membina kemahiran wanita dalam pelbagai bidang yang disediakan.
  2. Untuk mempromosikan perkhidmatan yang disediakan oleh wanita.

 

FUNGSI

  1. Mengendalikan dan melaksanakan program dan latihan untuk masyarakat terutamanya golongan wanita serta kumpulan sasaran yang dikenalpasti melalui jaringan kerjasama strategik bersama agensi berkaitan.

 

AKTIVITI-AKTIVITI

  1. Latihan yang dikendalikan oleh Jabatan Pembangunan Wanita (JPW); atau
  2. Latihan yang dikendalikan bersama agensi kerajaan yang lain, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) atau pihak swasta.

Tarikh Halaman Dikemaskini : 18 Mei 2018 8:14 am