POLISI E-PENYERTAAN Dasar e-Penyertaan ini bertujuan untuk memulakan budaya dan amalan e-penyertaan demi meningkatkan ketelusan dan penyertaan awam dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan Jabatan Pembangunan Wanita(JPW). JPW sentiasa mengiktiraf penglibatan awam…

Butiran lanjut