OBJEKTIF

  1. Memastikan pengurusan operasi jabatan dilaksanakan dengan cekap dan teratur
  2. Memastikan pematuhan kepada prosedur kewangan, pentadbiran, pengurusan asset, pengurusan kenderaan dan pengurusan stor.
  3. Tiada / kurang teguran audit.
  4. Pencapaian jabatan mendapat pengiktirafan dalam aspek pengurusan.

 

FUNGSI

  1. Merancang, menyelaras, melaksana program-program kesaksamaan gender.
  2. Gender Focal Point Management.
  3. Merancang, menyelaras, melaksana program pembangunan kapasiti (latihan).
  4. Mengurus dan memantau peserta program.

Kemaskini : Nov 25, 2020 @ 11:36 am