NAMAJAWATANNO. TEL.EMEL (@jpw.gov.my)
DR. FARIDAH BINTI AWANGTimbalan Ketua Pengarah03-83231533faridah.awang
NORHAINA BINTI BADAYAMINSetiausaha Pejabat03-83231534norhaina

Tarikh Halaman Dikemaskini : 12 Januari 2018 2:54 am