Terdapat 7 nama di dalam direktori
Pejabat Ketua Pengarah

Pejabat Timbalan Ketua Pengarah

Bahagian Pelaksanaan Dasar Wanita

Bahagian Pembangunan Kapasiti

Bahagian Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian

Bahagian Bimbingan Dan Kaunseling

Bahagian Khidmat Pengurusan