Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal

Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal (2015-2020) telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 3 Jun 2015.

Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal menetapkan 3 objektif seperti berikut:

  1.        Meningkatkan kesedaran dan kominten pihak berkepentingan bagi memperkasa ekonomi ibu tunggal
  2.        Meningkatkan kesejahteraan sosial ibu tunggal dan
  3.        Meningkatkan penyelidikan dan penyelarasan pembangunan bagi golongan ibu tunggal

Kemaskini : Nov 13, 2019 @ 5:21 pm