PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN PEMBANGUNAN WANITA (JPW) BAGI TAHUN 2019

PIAGAM PELANGGAN BILANGAN KESELURUHAN MENEPATI STANDARD PIAGAM MENEPATI STANDARD PIAGAM
BIL % BIL %
Memaklumkan status permohonan Bantuan Khas Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh kelulusan Pegawai Pengawal 54 54 100 0 0
Memberi maklumbalas bagi setiap aduan/kes yang dirujuk dalam tempoh tiga (3) hari bekerja iaitu dari tarikh aduan diterima oleh Jabatan 1202 1202 100 0 0
Memberi layanan perkhidmatan kaunter dalam tempoh 10 minit dari tempoh pendaftaran 98 98 100 0 0
Melaksanakan program latihan pembangunan wanita untuk kumpulan sasar dalam tempoh tiga puluh hari bekerja dari tarikh kelulusan 69 69 100 0 0
Mengeluarkan Surat Makluman dalam tempoh lima hari selepas Surat Perjanjian lengkap diterima 15 15 100 0 0
 

Kemaskini : Nov 13, 2019 @ 5:10 pm