PERMOHONAN BANTUAN KHAS IBU TUNGGAL

KATEGORI PEMOHON.

Berdasarkan Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal (2015-2020), KPWKM mengambil kira ibu tunggal berdasarkan definisi berikut:.

*Perempuan (Warganegara) yang menjadi Ketua Isi Rumah bagi kategori:

i.Taraf perkahwinan balu atau bercerai / berpisah tetap dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama;

ii.Mempunyai suami (suaminya tidak sihat dan tidak berkemampuan untuk bekerja) dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah

iii.Tidak pernah berkahwin tetapi mempunyai anak (anak angkat atau anak tidak sah taraf)

Nota:

1.Sila isi borang mengikut negeri pemohon.

2.Pemohon perlu log masuk ke akaun google untuk mengisi borang permohonan.

3.Dokumen salinan hendaklah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A/Pengetua/Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Wakil

Rakyat/Penggawa/Penghulu/Ketua Kampung/Pengerusi MPKK(Majlis Pengurusan Komuniti Kampung)/Ketua Kaum/Ketua Anak Negeri/Pesuruhjaya

Sumpah. Cop pegawai atau saksi hendaklah mempunyai nama dan jawatan pegawai serta jabatan atau alamat di mana pegawai bertugas.

4.Pendaftaran secara dalam talian dibuka mulai jam 8.00 pagi hingga jam 12.00 tengah malam. Selepas tempoh masa tersebut, akses borang akan ditutup bagi tujuan pengemaskinian data.

5.Maklumat lanjut mengenai bantuan sila klik .

NEGERI
PERLIS
KEDAH
PULAU PINANG
PERAK
SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN
JOHOR
NEGERI SEMBILAN
MELAKA
PAHANG
TERENGGANU
KELANTAN
SABAH
SARAWAK