KESEJAHTERAAN WANITA KEPUASAN KAMI

    1. Memaklumkan status permohonan Bantuan Khas Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh kelulusan Pegawai Pengawal.
    2. Memberi maklumbalas bagi setiap aduan/kes yang dirujuk dalam tempoh tiga (3) hari bekerja iaitu dari tarikh aduan diterima oleh Jabatan.
    3. Memberi layanan perkhidmatan kaunter dalam tempoh sepuluh (10) minit dari tempoh pendaftaran.
    4. Melaksanakan program latihan pembangunan wanita untuk kumpulan sasar dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh kelulusan.
    5. Mengeluarkan Surat Makluman dalam tempoh lima (5) hari selepas Surat Perjanjian lengkap diterima.

Kemaskini : Nov 13, 2019 @ 5:09 pm