Terdapat dua kaedah dalam membuat pendaftaran perkumpulan PERWANI iaitu secara online dan manual. Bagi permohonan online, setiap individu boleh mendaftarkan Komuniti PERWANI melalui akses ke sistem online di http://iwanita.jpw.gov.my.

 

Bagi permohonan secara manual, borang pendaftaran boleh didapati di Pejabat Pembangunan Wanita Negeri (PPWN) yang terdekat, Biro Wanita Sarawak (BWS) dan Jabatan Hal Ehwal Wanita (JHEWA) Sabah.

Register As PERWANI