*Available in Malay language only

Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal (2015-2020) telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 3 Jun 2015.

Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal menetapkan 3 objektif seperti berikut:

  1.        meningkatkan kesedaran dan kominten pihak berkepentingan bagi memperkasa ekonomi ibu tunggal
  2.        meningkatkan kesejahteraan sosial ibu tunggal: dan
  3.        meningkatkan penyelidikan dan penyelarasan pembangunan bagi golongan ibu tunggal