Permohonan Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan

Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan adalah Bantuan Kewangan kerajaan yang diagihkan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) bagi tujuan pelaksanaan program Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Semua NGO yang berdaftar secara sah di bawah Pendaftar yang diiktiraf layak untuk memohon peruntukan ini.

 

Pendaftaran Bantuan Khas Perbendaharaan

Kemaskini : Nov 14, 2019 @ 9:11 am